Welkom bij Excluzo

Laat uw zorg,
onze zorg zijn!

Elke dag werken met een team vol gepassioneerde collega's

Welkom bij Excluzo

Zorg op maat bij Excluzo!

Excluzo levert deskundige en hoogwaardige thuiszorg. Kwaliteit en transparantie is voor ons erg belangrijk.

Excluzo biedt een totaalpakket aan diensten op maat, die het mogelijk maken voor U om zo lang mogelijk in Uw eigen woning en woonomgeving te kunnen verblijven. In ons aanbod staan onze cliënten en onze professionele zorgverleners centraal.

Nicole Krekelberg

Ik koop mijn zorg al sinds 2013 in bij Excluzo. Persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en huishoudelijke hulp. Ik heb bewust voor Excluzo gekozen omdat zij mij vaste hulpverleners kunnen bieden die ervaring hebben met mijn problematieken. Zij laten mij in mijn waarde, nemen mij serieus en ik kan ook leuke dingen met ze gaan doen. Ik ben zeer tevreden over Excluzo en alle medewerksters.

Roy Leibig

Excluzo biedt mij al 14 jaar ondersteuning, begeleiding en huishoudelijke hulp zodat ik zelfstandig kan wonen. Ik ben zeer tevreden over Excluzo en hoop nog lang van hun diensten gebruik te kunnen blijven maken.

Leer meer over ons

Wij zijn een professioneel team, met meer dan 15 jaar ervaring en zeer gepassioneerd bezig met ons werk!

Welkom bij Excluzo

Zorg op maat bij Excluzo!

De deskundigheid van Excluzo draagt bij aan de kwaliteit van het leven van zorg- en hulpbehoevenden voor zowel Wlz, Zvw, WMO, PGB en Particuliere zorg. Met kwaliteit en betrokkenheid is Excluzo de juiste zorgpartner voor U.

Welkom bij Excluzo

Hier komen wij het bed voor uit!

Onze zorg is persoonlijk en de cliënt staat te allen tijde centraal. Excluzo levert kwalitatief en kwantitatief de beste zorg en hulp aan mensen die zorg- hulpbehoevend zijn.

Excluzo onderscheidt zich door oprechte en persoonlijke aandacht te besteden aan de zorgvrager en de zorgvraag. Excluzo is het aanspreekpunt van de zorgvrager en de zorgverlener en streeft ernaar om de belangen van beide partijen zoveel mogelijk te behartigen.

Missie

Excluzo wil in Limburg de beste thuiszorgverlener zijn op het gebied van exclusieve thuiszorg binnen het PGB beleid.

Visie

Excluzo werkt cliënt- en oplossingsgericht en kijkt naar de mogelijkheden van cliënten met als doel de zelfredzaamheid van cliënten zoveel mogelijk te behouden en/of te vergroten.


Excluzo streeft erna om maximale zorg te verlenen binnen de grenzen van het toegekende PGB budget en de commerciële belangen van Excluzo en haar medewerkers. Excluzo stelt dan ook nadrukkelijk dat het noch voor de leiding van Excluzo ,noch voor de medewerkers noch voor enig ander samenwerkingsverband, is toegestaan om te streven naar maximaal winstbejag ten koste van onze clientèle.

Ons team

Bij Excluzo streven we naar de beste kwaliteit!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.